Anne sütü ve emzirme

İş Kanunu Kapsamında Süt İzni

süt izni

 

Sevgili Uykusuz Anneler,

Yeni doğan bir bebeğin en doğal ve zaruri ihtiyaçlarından biri şüphesiz ki beslenmedir. Kimileri bebeğin anne tarafından direkt beslenmesine libido, cinsellik düşmanlığı ve benzeri ifadeler atfetse de, hatta zaman ve mekan sınırlaması arz etse de, genel itibari ile bilim dünyasının ısrarla söyledikleri hepimizin malumu. Bilimsel gerçekler karşısında, sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin sağlanması adına bebeğin anne sütü ile beslenmesi/anne sütü almaya devam etmesi, tartışmasız devlet tarafından da desteklenmesi gereken, hatta yasal düzenlemeye ihtiyaç duyan bir konu.

Bizim hukukumuzda, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunlara tabi çalışma esasları olan meslek grupları bakımından yapılmış ayrı ancak benzer düzenlemeler mevcuttur. Bu yazımızda İş Kanunu kapsamında çalışan anne için yapılmış olan düzenlemeyi inceleyeceğiz.

İş Kanunu kapsamında, çalışan anneler için yapılmış olan “süt izni” düzenlemesi ile, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verileceği hüküm altına alınmıştır. “İlk iki yıl anne sütü” teşvikine rağmen, yasada sadece bir yaşından küçük çocuğu olan anneler için düzenleme yapılmış olması elbette manidardır.  Yine yasaya göre bir buçuk saatlik sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği düzenlenmişse de, uygulamada süt izinleri amacına yönelik kullanılmazlar/kullanılamazlar. Büyük şehirlerde yaşayan, çalışan bir annenin, bir buçuk saatlik izin süresinde işyerinden çıkıp evine gidip gelmesi mümkün olamadığı gibi, günlük toplam sürenin bölünerek kullanılması, bebeğin birden çok kez anne sütü almasının ve anne ile buluşmasının sağlanması imkansıza eşdeğerdir. İşte bu sebeplerle; süt izni kadın işçiler tarafından çoğunlukla, mesai başlangıcı veya bitişinden, yani bir buçuk saat geç işe gidilerek veya bir buçuk saat erken işten ayrılarak kullanılmaktadır. Hatta günlük bir buçuk saat olan sürenin toplu olarak haftada bir gün işe gidilmemesi, diğer günler tam çalışma yapılması sureti ile kullandırılmasına da uygulamada çok sık rastlanılmaktadır. Fakat belirtmeliyim ki, süt izninin bu şekilde toplu olarak, haftalık ya da aylık kullandırılması yasaya uygun değildir.

Kadın çalışana süt izninin kullandırılmaması veya yasal düzenleme içerisinde talep edilmek kaydı ile istediği şekilde kullandırılmaması halinde çalışan, iş sözleşmesini İş Kanunu’nun 24. maddesine dayanarak haklı nedenle feshedebilir. Haklı fesih yapan çalışan, kıdem tazminatını dava yolu ile talep hakkına sahiptir.

Kadın çalışan “süt izni” kullanımını işverene dilekçe ile bildirmelidir. İşveren de bu dilekçeye karşı iznin uygun olduğuna ilişkin bir yazı vermelidir. Dilekçe ile başvuru ve işveren tarafından verilen uygunluk yazısı, iznin yasalara uygun biçimde verildiğinin ispatı yönünden önem taşır.

İşveren tarafından kadın çalışana verilen süt izni günlük çalışma süresinden sayılır. Zira unutulmamalıdır ki; süt izni anneye değil, gelecek sağlıklı nesillerin yetişmesi için, çocuğa yasa ile verilmiş bir “hak”tır.

 

Faydalı olması dileğiyle,

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşmak ister misiniz?
 • Avukat Özgü Yıldırım

  Özgü Yıldırım • Siz de yorum yapın

  Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

  genografi

  Yalnız değilsiniz

  • Ollie Knight kullanıcısının profil fotoğrafı
  • Christie Shufelt kullanıcısının profil fotoğrafı
  • Ermelinda Saxon kullanıcısının profil fotoğrafı

  Gruplara katılın

  GİRİŞ YAP KATIL