Boşanma Yaşam

Anlaşmalı Boşanma

anlaşmalı boşanma

 

Sevgili Uykusuz Anneler,

Evlilik birliğinin sürdürülmesinin taraflardan beklenemeyeceği şekilde temelinden sarsılmış olması halinde gelinen aşama, malumunuz; Boşanma. Son derece zor ve yıpratıcı olabilen bu süreci en hızlı nihayete erdirebilecek yöntem ise; Anlaşmalı Boşanma. Boşanma kararı akabinde,  en hızlı sonuç alınabilecek bu yöntemi kullanmanın koşulları nelerdir ve nelere dikkat edilmelidir, bunlardan bahsedeceğim bu hafta sizlere;

 • Öncelikli koşul, taraflar arasında en az bir yıldır devam eden bir evlilik birliği olmalıdır. Türk hukuk sistemi bir yıldan az süreli evliliklerin anlaşmalı olarak sona erdirilmesine izin vermiyor.
 • Evlilik birliğinin tüm sonuçları bakımından, yani varsa müşterek çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat ve hatta ev eşyaları dahil mal paylaşımı, aile konutunun kime bırakılacağı, soyadı kullanımı hususlarında eşler arasında mutabakat sağlanmış olmalıdır. Karara bağlanmış tüm hususlar hakkında protokol veya sözleşme şeklinde yapılacak düzenlemenin Mahkemeye sunulması gerekmektedir. Uygulamada, müşterek çocukların velayeti kendisinde bulunmayan ebeveyni ile gerçekleşecek kişisel görüşme günleri, nafakanın artırım süresi ve artırım oranları hakkında da mutabakat sağlanabiliyor ve metin içeriğine alınabiliyor. Aksi halde, özellikle kişisel görüşme günleri hususunda Mahkeme hakimi takdir hakkını kullanıyor ve görüşme günlerini re’sen belirleyebiliyor.
 • Her konuda mutabık kaldınız ve taraflardan birinin başvurusu ile anlaşmalı boşanma davasını açtınız. Bundan sonra, Mahkeme tarafından –yasal süreler dolduktan sonra veya öne alım talebiniz neticesinde süreler beklenmeksizin- bir duruşma günü tayin edilecek ve duruşma günü hem size hem de eşinize tebliğ edilecektir. Mahkemece belirlenen duruşma günü geldiğinde, davayı bir avukat desteğiyle takip ediyor olsanız da, mahkeme huzurunda hazır bulunmanız zorunludur. Zira hakim, hem boşanma hakkında hem de metin halinde mahkemeye sunulmuş olan boşanmanın sonuçlarını düzenleyen protokolde, mutabık kalan tarafların iradelerini duruşma esnasında da beyan etmelerini isteyecektir. Taraflardan birinin duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır bulunmaması durumunda anlaşmalı boşanma davası karara bağlanamayacaktır.
 • Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen tarafların mutabık kaldığı hususları mahkemeye iletmeleri her durumda tek başına yeterli olmayabilir. Örneğin; müşterek çocuğun velayeti, çocuğun velayeti kendisinde bulunmayan ebeveyni ile gerçekleşecek kişisel görüşme günleri gibi tarafların ve çocuğun menfaatini gerektiren hususlarda Mahkeme Hakimi taraflarca sunulan protokol metninde değişiklikler yapabilir. Ancak, bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

 

Boşanmaya karar verilmesi halinde, yukarıda da belirttiğim gibi, sonuca en çabuk ulaştıracak yöntem davanın anlaşmalı boşanma olarak ikame edilmesidir. Fakat her konuda mutabık kalmak, kimi zaman çok zor olsa da, anlaşmalı boşanmanın olmazsa olmazıdır. İşte bu sebeple, böyle bir sürece girdiyseniz, Mahkemeye sunmak üzere; velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususları içeren protokol metnini titizlikle ve detaylı şekilde hazırlamanızı, mümkünse profesyonel yardım almanızı tavsiye ederim.

Uygulamada, anlaşmalı boşanma davalarında 2-3 ayda sonuç alınabilmektedir. Duruşmadan sonra gerekçeli kararın yazılması beklenmekte ve gerekçeli kararın tebliği akabinde, her iki tarafça sunulan temyizden feragat dilekçeleri ile kararın kesinleşmesi sağlanmaktadır. Mahkeme, kesinleşen kararı ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne kendiliğinden gönderecektir ve değişen nüfus bilgileri sebebi ile yeni kimlik düzenlenmesi için Nüfus Müdürlüğü’ne sadece başvuru yapılması yeterlidir.

Faydalı olması dileğiyle,

Avukat Özgü Yıldırım

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşmak ister misiniz?
 • Avukat Özgü Yıldırım

  Özgü Yıldırım • Siz de yorum yapın

  Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

  genografi

  Yalnız değilsiniz

  • Daniel Barringer kullanıcısının profil fotoğrafı
  • Jerome Dandridge kullanıcısının profil fotoğrafı
  • Princess McAlroy kullanıcısının profil fotoğrafı

  Gruplara katılın

  GİRİŞ YAP KATIL

  Benzer Yazılar

  Editör'ün Seçimi