Kullanım koşulları:

UYKUSUZ ANNELER KULÜBÜ WEB SİTESİ ve FACEBOOK UYGULAMASI
KULLANIM KURALLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. İşbu UYKUSUZ ANNELER FACEBOOK UYGULAMASI KULLANIM KURALLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI (Kısaca KURALLAR olarak anılacaktır) UYKUSUZ ANNELER KULÜBÜ. (Kısaca UAK olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmaktadır. UYKUSUZ ANNELER FACEBOOK UYGULAMASI’nı (Kısaca UYGULAMA olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen işbu KURALLAR’ı okuyunuz (bu KURALLAR içerisinde kullanıcı olarak tanımlanmaktasınız) bu KURALLAR’ı kabul etmediğiniz taktirde UYGULAMA’yı kullanmayınız UYGULAMA’ya izin verilmesi halinde KURALLAR’ın kabul edildiği varsayılacaktır.

2. KURALLAR http://www.uykusuzanneler.com/fb_gizlilik/ adresinde yayınlanmaktadır. UAK KURALLAR’ın tamamını veya bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler aynı yerde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.

3. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması, yasal yükümlülükler, hizmet kalitesinin arttırılması, istatistiksel değerlendirmeler, hizmetlerin sunulması amaçlarıyla; UAK, kullanıcının IP adresini tespit etmekte, kullanıcıların izin verdikleri içerik ve kimlik bilgilerini ve diğer bilgileri saklamakta, çeşitli kampanyalarda ve kullanıcının izin verdiği diğer durumlarda kampanyaya katılan veya izin veren kullanıcının bu bilgilerini sponsor, reklam veren ve ilgili diğer kişilere vermektedir.

4. UAK, işbu KURALLAR’da ve kullanıcı ile akdettiği sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe veya işin gereği veya halin icabından verilmesi gerektiği ortaya çıkmadıkça UYGULAMA aracılığıyla aldığı ve/veya kullanıcının beyan ettiği bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda UAK, işbu madde içerisinde belirtilen bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

b. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

5. UAK, üçüncü kişilere ait başka web sitelerine, içeriklere ve dosyalara link verilebilir. Bu link’ler sadece bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yer almakta olup; ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. UYGULAMA’da bulunan linkler vasıtasıyla erişilen web UYGULAMA’ları, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında UAK’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6. UYGULAMA’nın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), tüm unsurları (UAK’nın telif haklarına tabi çalışmalar) UAK’a ait ve/veya UAK tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, UAK bilgilerini, içeriklerini ve UAK’nün telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya başkasının bu bilgilere ve içeriklere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, bilgi ve içeriklere UAK’den izin alınmadan internet bağlantısı (link) veremez, her hangi bir içeriği başka bir sunucuya veya kablosuz veya internet tabanlı araca çerçeveleyemez (frame) veya aynalayamaz (mirror), tersine mühendislik yapamaz, benzer fikirler, fonksiyonlar kullanarak veya her hangi bir şekilde benzerlik taşıyacak ürünler üretmek için hizmetlere her hangi bir şekilde ulaşamaz, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı UAK’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7. UYGULAMA’da yer verilen etkinliklere, mekanlara, organizasyonlara ve diğer bilgilere ilişkin yer, zaman, tarife, nitelik, ücret vs. detayların doğruluğu UAK tarafından garanti edilmez, bu konuda ilgili etkinliğin organizatör/sağlayıcısı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. UYGULAMA’da sağlanan bilgi, içerik, deneyim, fikir, ifade, tavsiye, reyting veya diğer veri ve bilgilerin doğrudan veya dolaylı sonucu olarak doğabilecek olan her türlü fiil, sonuç veya olumsuz duruma ilişkin olarak UAK’nün hiç bir türlü sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. UYGULAMA üzerinde sunulan bilgi, içerik ve hizmetlerin kesintisiz, güvenli ve hatasız olacağına ilişkin UAK tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. UAK internetin yapısında var olan problemlerden, UYGULAMA’da sunulan hizmetler ve UYGULAMA kullanılırken veri kaybı sonucu doğurabilecek tarayıcı kazalarından sorumlu olmayacaktır. Elektronik virüsler, solucanlar gibi UYGULAMA’nın görüntülenmesi veya kullanımı neticesinde oluşabilecek aksaklık ve problemlere karşı da UAK hiçbir garantide bulunmamaktadır.

10. Kullanıcı, kendisi tarafından UYGULAMA aracılığıyla UYGULAMA içeriğine, UAK’nün Facebook üzerindeki sayfalarına ve uykusuzanneler.com internet sitesine yüklenen görsellerin, bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. UAK, bu görsellerin, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu görsel, bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcının UYGULAMA’yı kullanarak gerçekleştirdiği her işlem ve eylem ile gönderdiği her bilgi, görsel ve içerikten kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

11. UAK, Kullanıcı tarafından UYGULAMA aracılığı ile gönderilen, oluşturulan veya derlenen bilgi, görsel ve içeriklerle ilgili olarak bunların UYGULAMA içeriğinde, UAK’nün Facebook üzerindeki sayfalarında ve uykusuzanneler.com internet sitesinde yer almasına karar verilmesi konusunda tamamen serbest olup, her zaman söz konusu bilgi, görsel ve içeriğin yayınlanmasından herhangi bir ihbar yapmadan vazgeçebilir. UAK’nün bu şekilde müdahalede bulunması, kullanıcının yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

12. Kullanıcı, UYGULAMA ve UAK’nün Facebook üzerindeki sayfalarında deneyim, fikir, ifade, tavsiye ve bilgi paylaşımına yönelik sistemleri ve UAK tarafından düzenlenen kampanyaları her hangi bir şekilde aksatacak veya manipüle edecek fillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Kullanıcı, UYGULAMA aracılığı ile gönderdiği, oluşturduğu veya derlediği içeriklerin her hangi bir mecrada ve her hangi bir biçimde reklam ve pazarlama amaçları için de dahil olmak üzere UAK veya her hangi diğer kişi veya kurumlar tarafından kullanıcıdan her hangi bir izin alma gereği olmaksızın serbestçe kullanılabileceğini, çoğaltılabileceğini, yayınlanabileceğini, tercüme edilebileceğini ve dağıtabileceğini kabul eder.

14. UYGULAMA aracılığıyla tanıtılan, bildirilen veya yönlendirilen bazı hizmetler için kullanıcının başka bir internet sitesini ziyaret etmesi, bu sitenin kural ve koşullarını kabul etmesi hatta bu siteye üye olması gerekebilecektir.

15. UAK, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kullanıcının UYGULAMA’ya erişimine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

16. Uzman içerikleri, sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve birebir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımamaktadır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Uzmanların kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplarla, diğer tüm yorum ve yazılarının sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. Aynı konuda uzman olan kişilerin aynı konuda birbiriyle çelişik cevap verebildiği haller olabilir ve bu doğaldır. Bu gibi durumlar uykusuzanneler.com’u bağlamaz ve bu tür bir şart altında tüm sorumluluk tamamen ilgili uzmanlara aittir.

17. Her annenin görüş, düşünce ve deneyimlerinin, çocuklarının durum ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu göz önüne alarak, paylaşımları birebir çözüm ve tedavi özelliği taşımaz. Annelerin görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir. Birebir çözüm gerektiren konularda doktorunuza ve diğer uzmanlara başvurunuz.Yalnız değilsiniz

  • Daniel Barringer kullanıcısının profil fotoğrafı
  • Jerome Dandridge kullanıcısının profil fotoğrafı
  • Princess McAlroy kullanıcısının profil fotoğrafı

Gruplara katılın

GİRİŞ YAP KATIL
Editör'ün Seçimi